Cá độ thể thao

Miền trung

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền trung

Còn nữa đến xổ số Miền Trung

Trực tiếp KQXS Miền trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền trung

07/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

07-01

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
38
74
200N
758
842
400N
2058
3896
5771
7302
6941
5456
1TR
9550
6627
3TR
50242
56297
87058
62862
64884
13390
08428
14499
10803
95816
22845
55052
34891
09211
10TR
19182
60997
83114
12774
15TR
09658
05018
30TR
71069
65485
2 TỶ
290872
992577
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 07-01-2022

Gia Lai
0
1
2 28
3 38
4 42
5 5850
6 6269
7 7172
8 8482
9 96979097
Ninh Thuận
0 0203
1 16111418
2 27
3
4 424145
5 5652
6
7 7477
8 85
9 9991

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 07-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 07-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9550
3390
5771
0242
2862
9182
0872
4884
3896
6297
0997
38
758
2058
7058
8428
9658
1069
Ninh Thuận - 07-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6941
4891
9211
842
7302
5052
0803
74
3114
2774
2845
5485
5456
5816
6627
2577
5018
4499

Xem KQXS Miền trung

31/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

31-12

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
32
74
200N
378
694
400N
5691
3888
4754
1340
8093
8575
1TR
8718
7478
3TR
50054
72640
94469
02420
32429
46576
18549
26633
76918
50243
56776
26339
84070
24018
10TR
30236
90953
24585
98629
15TR
46202
96566
30TR
11394
34803
2 TỶ
248919
737430
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 31-12-2021

Gia Lai
0 02
1 1819
2 2029
3 3236
4 4049
5 5453
6 69
7 7876
8 88
9 9194
Ninh Thuận
0 03
1 1818
2 29
3 333930
4 4043
5
6 66
7 7475787670
8 85
9 9493

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 31-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 31-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2640
2420
5691
32
6202
0953
4754
0054
1394
6576
0236
378
3888
8718
4469
2429
8549
8919
Ninh Thuận - 31-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1340
4070
7430
8093
6633
0243
4803
74
694
8575
4585
6776
6566
7478
6918
4018
6339
8629

Xem KQXS Miền trung

24/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

24-12

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
28
19
200N
898
127
400N
2177
8921
8043
3442
5364
4074
1TR
9356
2478
3TR
94480
45052
30545
92644
51062
68832
25735
27802
21655
12075
97749
06669
59266
41700
10TR
36315
35135
75141
75287
15TR
19439
23132
30TR
09690
20582
2 TỶ
089373
643010
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 24-12-2021

Gia Lai
0
1 15
2 2821
3 323539
4 434544
5 5652
6 62
7 7773
8 80
9 9890
Ninh Thuận
0 0200
1 1910
2 27
3 32
4 424941
5 55
6 646966
7 747875
8 8782
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 24-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 24-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4480
9690
8921
5052
1062
8832
8043
9373
2644
0545
5735
6315
5135
9356
2177
28
898
9439
Ninh Thuận - 24-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1700
3010
5141
3442
7802
3132
0582
5364
4074
1655
2075
9266
127
5287
2478
19
7749
6669

Xem KQXS Miền trung

17/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

17-12

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
34
96
200N
650
071
400N
4922
6944
8380
7797
7664
4272
1TR
5468
4161
3TR
85181
04697
36879
79878
47384
75091
37676
62426
32352
42220
13740
30763
94713
12204
10TR
98979
71590
58376
85809
15TR
32205
47773
30TR
06308
53465
2 TỶ
088473
891977
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 17-12-2021

Gia Lai
0 0508
1
2 22
3 34
4 44
5 50
6 68
7 7978767973
8 808184
9 979190
Ninh Thuận
0 0409
1 13
2 2620
3
4 40
5 52
6 64616365
7 7172767377
8
9 9697

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 17-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 17-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
650
8380
1590
5181
5091
4922
8473
34
6944
7384
2205
7676
4697
5468
9878
6308
6879
8979
Ninh Thuận - 17-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2220
3740
071
4161
4272
2352
0763
4713
7773
7664
2204
3465
96
2426
8376
7797
1977
5809

Xem KQXS Miền trung

10/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

10-12

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
12
97
200N
759
681
400N
6274
8018
4244
7592
3203
6616
1TR
4826
1525
3TR
91841
09250
82259
96911
08195
23098
27372
54999
11515
43003
92762
21641
34820
80136
10TR
20018
96150
77014
45610
15TR
14767
30976
30TR
08506
94013
2 TỶ
921021
678748
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 10-12-2021

Gia Lai
0 06
1 12181118
2 2621
3
4 4441
5 595050
6 67
7 7472
8
9 9598
Ninh Thuận
0 0303
1 1615141013
2 2520
3 36
4 4148
5
6 62
7 76
8 81
9 979299

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 10-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 10-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9250
6150
1841
6911
1021
12
7372
6274
4244
8195
4826
8506
4767
8018
3098
0018
759
2259
Ninh Thuận - 10-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4820
5610
681
1641
7592
2762
3203
3003
4013
7014
1525
1515
6616
0136
0976
97
8748
4999

Xem KQXS Miền trung

03/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

03-12

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
20
71
200N
693
864
400N
8440
7843
6685
3543
4483
6394
1TR
6874
3714
3TR
23655
48332
46839
35853
85116
65034
56269
35262
26895
46485
94236
18208
01929
76317
10TR
46641
64626
15621
02372
15TR
17589
43360
30TR
19656
05899
2 TỶ
386242
410142
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 03-12-2021

Gia Lai
0
1 16
2 2026
3 323934
4 40434142
5 555356
6 69
7 74
8 8589
9 93
Ninh Thuận
0 08
1 1417
2 2921
3 36
4 4342
5
6 646260
7 7172
8 8385
9 949599

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 03-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 03-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
8440
6641
8332
6242
693
7843
5853
6874
5034
6685
3655
5116
4626
9656
6839
6269
7589
Ninh Thuận - 03-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3360
71
5621
5262
2372
0142
3543
4483
864
6394
3714
6895
6485
4236
6317
8208
1929
5899

Xem KQXS Miền trung

26/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

26-11

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
16
05
200N
111
166
400N
9074
3358
9032
3970
7690
1855
1TR
9770
6341
3TR
82168
95315
54975
86669
99925
17139
93923
32444
28624
65104
31604
07444
35731
60991
10TR
47256
72294
14799
58968
15TR
91488
99156
30TR
74867
99568
2 TỶ
811459
280459
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 26-11-2021

Gia Lai
0
1 161115
2 2523
3 3239
4
5 585659
6 686967
7 747075
8 88
9 94
Ninh Thuận
0 050404
1
2 24
3 31
4 414444
5 555659
6 6668
7 70
8
9 909199

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 26-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 26-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9770
111
9032
3923
9074
2294
5315
4975
9925
16
7256
4867
3358
2168
1488
6669
7139
1459
Ninh Thuận - 26-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3970
7690
6341
5731
0991
2444
8624
5104
1604
7444
05
1855
166
9156
8968
9568
4799
0459

Các thống kê cơ bản xổ số Miền trung (lô) đến KQXS Ngày 11-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

00  ( 13 ngày )
78  ( 12 ngày )
94  ( 12 ngày )
32  ( 12 ngày )
44  ( 11 ngày )
89  ( 10 ngày )
23  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
64  ( 7 ngày )
88  ( 7 ngày )
87  ( 6 ngày )
06  ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 14 ngày )
78  ( 12 ngày )
32  ( 12 ngày )
94  ( 12 ngày )
44  ( 11 ngày )
89  ( 10 ngày )
23  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
64  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
88  ( 7 ngày )
06  ( 6 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền trung :

56 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
92 ( 3 Ngày ) ( 6 lần )
09 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
82 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
85 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
86 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 0
0 10 Lần 0
13 Lần 0
1 9 Lần 0
10 Lần 0
2 23 Lần 0
12 Lần 0
3 10 Lần 0
11 Lần 0
4 7 Lần 0
14 Lần 0
5 19 Lần 0
14 Lần 0
6 17 Lần 0
10 Lần 0
7 6 Lần 0
16 Lần 0
8 14 Lần 0
12 Lần 0
9 11 Lần 0
Bóng rổ Baccarat casino Tỉ số bóng đá Game poker Cá độ thể thao Thể thao Game casino Baccarat Casino game poker Casino game nổ hũ Trò poker poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Game bài