Cá độ thể thao

Miền trung

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền trung

Còn nữa đến xổ số Miền Trung

Trực tiếp KQXS Miền trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền trung

03/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

03-01

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
15
84
200N
586
160
400N
8074
4398
5037
5058
8686
9722
1TR
3573
2702
3TR
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
19046
09345
52283
73759
39822
00859
36892
10TR
82406
39737
13611
69267
15TR
49256
73435
30TR
23191
57205
2 TỶ
697603
490897
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 03-01-2022

Phú Yên
0 020603
1 15
2
3 3734
4
5 5556
6 62
7 7473
8 8681
9 9891
Thừa T. Huế
0 0205
1 11
2 22
3 35
4 4645
5 585959
6 6067
7
8 848683
9 9297

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 03-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 03-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4081
3191
0702
2762
3573
7603
8074
4034
15
2455
7715
586
5686
2406
9256
5037
9737
4398
Thừa T. Huế - 03-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160
3611
9722
2702
9822
6892
2283
84
9345
3435
7205
8686
9046
9267
0897
5058
3759
0859

Xem KQXS Miền trung

27/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

27-12

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
13
18
200N
809
977
400N
3718
2623
4910
1193
9495
4513
1TR
2079
2284
3TR
38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
54378
12772
45217
82256
30246
24365
15090
10TR
90054
28043
46194
53708
15TR
57984
29937
30TR
39605
96925
2 TỶ
633293
851469
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 27-12-2021

Phú Yên
0 0905
1 13181016
2 23
3
4 494043
5 54
6 656267
7 79
8 84
9 93
Thừa T. Huế
0 08
1 181317
2 25
3 37
4 46
5 56
6 6569
7 777872
8 84
9 93959094

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 27-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 27-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4910
2240
5162
13
2623
4113
8043
3293
0054
7984
5665
9605
6216
2867
3718
809
2079
8849
Thừa T. Huế - 27-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5090
2772
1193
4513
2284
6194
9495
4365
6925
2256
0246
977
5217
9937
18
4378
3708
1469

Xem KQXS Miền trung

20/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

20-12

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
12
52
200N
176
407
400N
0536
2114
5723
1047
7938
3842
1TR
1306
0818
3TR
40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
61578
46736
89445
34087
64659
84855
61685
10TR
52495
53358
28693
42336
15TR
85529
75417
30TR
51635
01480
2 TỶ
961260
409145
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 20-12-2021

Phú Yên
0 06
1 121415
2 2329
3 363435
4 42
5 55525558
6 60
7 76
8
9 9295
Thừa T. Huế
0 07
1 1817
2
3 383636
4 47424545
5 525955
6
7 78
8 878580
9 93

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 20-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 20-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1260
12
9242
6752
6792
5723
2114
3834
0355
2515
3055
2495
1635
176
0536
1306
3358
5529
Thừa T. Huế - 20-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1480
52
3842
8693
9445
4855
1685
9145
6736
2336
407
1047
4087
5417
7938
0818
1578
4659

Xem KQXS Miền trung

13/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

13-12

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
44
25
200N
922
272
400N
0543
1913
5973
2732
2356
4625
1TR
4164
3748
3TR
38631
56333
36408
72754
45945
48798
50151
22985
38375
29308
16056
46253
43028
93938
10TR
80286
92667
94245
80868
15TR
28038
93500
30TR
47190
10688
2 TỶ
565995
057188
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 13-12-2021

Phú Yên
0 08
1 13
2 22
3 313338
4 444345
5 5451
6 6467
7 73
8 86
9 989095
Thừa T. Huế
0 0800
1
2 2528
3 3238
4 4845
5 565653
6 68
7 7275
8 8588
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 13-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 13-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7190
8631
0151
922
0543
1913
5973
6333
44
4164
2754
5945
5995
0286
2667
6408
8798
8038
Thừa T. Huế - 13-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3500
272
2732
6253
25
4625
2985
8375
4245
2356
6056
3748
9308
3028
3938
0868
0688
7188

Xem KQXS Miền trung

06/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

06-12

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
28
95
200N
196
565
400N
7018
5970
4484
5674
0829
8753
1TR
0928
3296
3TR
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
51255
70417
21301
55021
07956
38648
89452
10TR
37557
46037
45966
87874
15TR
06799
61787
30TR
35897
95471
2 TỶ
336429
043048
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 06-12-2021

Phú Yên
0
1 1819
2 2829
3 303537
4 42
5 5657
6 62
7 7071
8 84
9 969997
Thừa T. Huế
0 01
1 17
2 2921
3
4 4848
5 53555652
6 6566
7 747471
8 87
9 9596

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 06-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 06-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5970
6630
4571
6662
9842
4484
3935
196
9656
7557
6037
5897
28
7018
0928
4419
6799
6429
Thừa T. Huế - 06-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1301
5021
5471
9452
8753
5674
7874
95
565
1255
3296
7956
5966
0417
1787
8648
3048
0829

Xem KQXS Miền trung

29/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

29-11

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
19
51
200N
451
644
400N
0157
9113
4046
6955
9700
2881
1TR
3119
9083
3TR
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
10TR
91221
41216
89516
90868
15TR
98406
48582
30TR
69902
12281
2 TỶ
581851
026335
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 29-11-2021

Phú Yên
0 0602
1 1913181616
2 2721
3
4 46
5 515755
6
7 70
8
9 9395
Thừa T. Huế
0 000709
1 16
2 22
3 3935
4 4446
5 5155
6 6868
7
8 81838082
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 29-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 29-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5770
451
1221
1851
9902
9113
1093
8555
1295
4046
3616
1216
8406
0157
8227
5618
19
3119
Thừa T. Huế - 29-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9700
6280
51
2881
2281
9222
8582
9083
644
6955
6335
9046
9516
2807
6868
0868
0539
1709

Xem KQXS Miền trung

22/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • josealbertodiazestebanez.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

22-11

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
16
55
200N
013
012
400N
4062
7740
9167
8555
6931
4651
1TR
2403
8114
3TR
03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913
83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059
10TR
26817
60430
70852
80495
15TR
84911
45716
30TR
48493
06270
2 TỶ
897231
488771
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 22-11-2021

Phú Yên
0 0306
1 16131711
2 2827
3 3031
4 40
5 57
6 6267
7 75
8 85
9 93
Thừa T. Huế
0
1 121416
2
3 3132
4
5 5551575952
6 64
7 707071
8 8689
9 95

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 22-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 22-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7740
0430
4911
7231
4062
013
2403
2913
8493
7485
2675
16
4306
9167
9857
9527
6817
3828
Thừa T. Huế - 22-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3470
6270
6931
4651
8771
012
3532
0852
8114
4564
55
8555
0495
1386
5716
2057
0989
0059

Các thống kê cơ bản xổ số Miền trung (lô) đến KQXS Ngày 07-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80  ( 9 ngày )
00  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
78  ( 8 ngày )
94  ( 8 ngày )
44  ( 7 ngày )
20  ( 7 ngày )
68  ( 6 ngày )
26  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )
19  ( 6 ngày )
15  ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 10 ngày )
80  ( 9 ngày )
78  ( 8 ngày )
32  ( 8 ngày )
94  ( 8 ngày )
31  ( 7 ngày )
44  ( 7 ngày )
20  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
68  ( 6 ngày )
26  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền trung :

82 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
72 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 6 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 9 Lần 0
9 Lần 0
1 19 Lần 0
9 Lần 0
2 15 Lần 0
13 Lần 0
3 11 Lần 0
10 Lần 0
4 15 Lần 0
20 Lần 0
5 12 Lần 0
7 Lần 0
6 10 Lần 0
15 Lần 0
7 12 Lần 0
16 Lần 0
8 14 Lần 0
14 Lần 0
9 9 Lần 0
Bóng rổ Baccarat casino Tỉ số bóng đá Game poker Cá độ thể thao Thể thao Game casino Baccarat Casino game poker Casino game nổ hũ Trò poker poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Game bài